Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (“Όροι”, “Συμφωνία”) αποτελούν συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή Ιστοσελίδας (“Διαχειριστής Ιστοσελίδας”, “εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και εσείς “). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας florinatravel.gr και οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών της (συλλογικά “Ιστοσελίδα” ή “Υπηρεσίες”).

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για Περιεχόμενο που διαμένει στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια περιεχομένου. Η αποκλειστική σας ευθύνη είναι να διατηρείτε το κατάλληλο αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου σας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες συνθήκες, χωρίς απολύτως καμία υποχρέωση, ενδέχεται να μπορέσουμε να επαναφέρουμε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας που έχουν διαγραφεί από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, όταν μπορεί να έχουμε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δικά μας σκοποί. Δεν εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα που χρειάζεστε θα είναι διαθέσιμα.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Παρόλο που ο ιστότοπος αυτός μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους, δεν συνεπάγεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά εδώ. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές των επιχειρήσεων ή των ατόμων ή του περιεχομένου των ιστότοπων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο άλλων τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους άλλους όρους χρήσης οποιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου από αυτόν τον ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους εκτός του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας ή των πολιτικών της σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Συμφωνίας στην Ιστοσελίδα. Όταν το κάνουμε, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ειδοποιήσουμε. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν τη Συμφωνία και ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες της, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αυτήν, μπορείτε να στείλετε ένα email στο info@florinatravel.gr ή να γράψετε μια επιστολή στη διεύθυνση Στ. Δραγούμη 25 53100 Φλώρινα

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 04 Αυγούστου 2020