Βέλινγραντ – Η πρωτεύουσα SPA της Βουλγαρίας

18 – 20 Νοεμβρίου