Σύρος – Τήνος – Μύκονος

Στην ελίτ των Κυκλάδων

15 – 19 Σεπτεμβρίου