Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Σέρρες Μοναστήρι Εικοσιφοίνισσας