04 – 07 Δεκεμβρίου

Σέρρες – Λίμνη Κερκίνη – Σπήλαιο Αγγίτη – Δράμα – Καβάλα