Σέρρες – Λίμνη Κερκίνη – Σπήλαιο Αγγίτη – Δράμα – Καβάλα

10 – 13 Φεβρουαρίου