Πάτμος

”Το νησί της αποκάλυψης”

16 – 20 Σεπτεμβρίου