12 – 15 Νοεμβρίου

Ναύπλιο – Μυκήνες – Ορεινή Αρκαδία