Ναύπακτο – Δελφοί – Γαλαξίδι – Μεσολόγγι

17 – 19 Σεπτεμβρίου