Μετέωρα – Καλαμπάκα – Τρίκαλα

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου