Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Μετέωρα – Καλαμπάκα – Τρίκαλα