Σάββατο 03 Οκτωβρίου

Ι.Μ. Αγίων Θεοδώρων – Καλαμπάκα – Μετέωρα