Καλαμάτα – Κορώνη – Φοινικούντα – Μεθώνη

27 – 30 Αυγούστου