Καλαμάτα – Κορώνη – Φοινικούντα – Μεθώνη

24 – 27 Μαρτίου