Αλβανικό Πανόραμα

Άγιοι Σαράντα – Τεπελένι – Αυλώνα – Αργυρόκαστρο

10 – 11 Φεβρουαρίου