Σύρος – Τήνος – Μύκονος

Στην ελίτ των Κυκλάδων

31 Ιουλίου – 04 Αυγούστου