Σημαντική ενημέρωση για τα
ακυρωμένα ταξίδια λόγω Covid-19.