Ίμβρο – Τένεδο – Τροία

20 – 24 Ιουνίου 2024

Αγίου Πνεύματος